Dan Ruscu

Conf. Univ. Dr., Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare:

 • Istoria Antichităţii tîrzii;
 • Istoria Bisericii antice;
 • Istoria Bizanţului

Experiență profesională:

 • 2014-prezent: Conferențiar universitar, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea Babeș-Bolyai; titular al cursurilor: Istoria Bisericii în secolele I-IV; Istoria artei creștine (Arta paleocreștină și bizantină); Mediul cultural neotestamentar
 • 1996-2014: Preparator, asistent, lector universitar, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea Babeș-Bolyai
 • 1994-1996: Bibliotecar, Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, Cluj-Napoca

Educație și formare:

 • 2001: Doctorat în Istorie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 • 1994: Licență în Istorie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Burse de cercetare:

 • 2005-2014: Mobilitate de cercetare ERASMUS la Institute for Eastern Christian Studies, Radboud University, Nijmegen, Olanda
 • 2004: Bursă de cercetare la Institute for Eastern Christian Studies, Radboud University, Nijmegen, Olanda
 • 1999: Bursă doctorală ERASMUS la Althistorisches Seminar, Georg-August-University, Göttingen, Germania
 • 1996-1997: Bursă doctorală KAAD (Katholischer Akademischer Austauschdienst) la Althistorisches Seminar, Georg-August-University, Göttingen, Germania

Activități de cercetare:

 • 2000-2009: Asistent editorial pentru Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia catholica, editată de Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 • 2009-prezent: Editor la Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia catholica, editată de Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Publicații:

Cărți
 • Provincia Dacia în istorigrafia antică, Ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2003
Studii
 • „Scythians and Places of Exile: The Black Sea in Early Christian Literature”, in : Victor Cojocaru, Alexander Rubel (eds.), Mobility in Research on the Black Sea Region, Cluj-Napoca 2016, pp. 367-383
 • „The ecclesiastical network of the regions on the western and northern shores of the Black Sea in late antiquity”, in Gocha R. Tsetskhladze, Alexandru Avram and James Hargrave (eds.), The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC – 10th Century AD). Proceedings of the Fifth International Congress on Black Sea Antiquities (Belgrade – 17-21 September 2013), Archaeopress, 2015, pp. 189-195
 • „Relaţiile externe ale Scythiei Minor – coordonata ecleziastică”, în Florina Panait Birzescu, Iulian Birzescu, Florian Matei-Popescu, Adrian Robu (coord.), Poleis în Marea Neagră : Relaţii interpontice şi producţii locale, Humanitas, 2013, pp. 234-249
 • „Bishop Theophilus and the Church of Gothia”, Acta Musei Napocensis, Vol. 47-48/I, 2010-2011 (2012), pp. 229-240
 • „Pentru o istorie a romanităţii sud-dunărene”, Revista de istorie socială, Vol. 13-15, 2008-2010 (2011), pp. 167-188 (cu Ela Cosma, Călin Felezeu, Ligia Ruscu, Teodor Sălăgean)
 • „St. Basil the Great and the Church of Gothia”, Studi sull’Oriente Cristiano, Vol. 15, No. 1, 2011, pp. 75-80
 • „Die skythischen Mönche in der Kirchenpolitik des Oströmischen Reiches zwischen Anastasius und Justinian”, in Mircea Angelescu, Irina Achim, Adela Bâltâc, Viorica. Rusu-Bolindeţ, Valentin Bottez (eds.), Antiquitas istro-pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire offerts à Alexandru Suceveanu, Mega, 2010, pp. 185-191
 • „Un mit al originilor în istoriografia greco-catolică: sfântul Niceta din Remesiana”, in Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga/Ion Pop (eds.), Istoria culturii, cultura istoriei. Omagiu profesorului Doru Radosav la vârsta de 60 de ani, Argonaut, 2010, pp. 353-363
 • „Sfântul Vasile cel Mare şi creştinătatea nord-dunăreană”, in S. Ş. Zetea/V. Bolfă/A. Tat (ed.), Sfântul Vasile cel Mare. Teologie şi monahism, Târgu-Lăpuş 2009, pp. 11-18
 • „Eusebius’ “Scythian” Bishop and the Ecclesiastical History of “Gelasius” of Cyzicus”, Studia UBB, Theologia Catholica, Vol. 55, No. 4, 2010, pp. 27-33
 • „The Making of the Greek-Catholic Church in Transylvania”, in Peter Šturák, Jaroslav Coranič (eds.), Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svelte vyročí, Prešov, 2009, pp. 189-198
 • „The Revolt of Vitalianus and the “Scythian Controversy””, Byzantinische Zeitschrift, Vol. 101, No. 2, 2008-2009 (2009), pp. 773–785
 • „La naissance de l’Église Roumaine Unie en Transylvanie - quelques aspects ecclésiologiques”, Istina, Vol. 53, No. 2, 2008, pp. 140-153
 • „Zwischen Vorurteil und Tatsache. Zur Ergänzung der Sicht über die Konflikte zwischen Orthodoxen und Unierten in Siebenbürgen”, Studia UBB, Theologia Catholica, Vol. 52, No. 3, 2007, pp. 165-173 (cu S. Zetea)
 • „The supposed extermination of the Dacians: the literary tradition”, in William Hanson, I.P. Haynes (eds.), Roman Dacia. The Making of a Provincial Society, Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 57, 2004, pp. 75-85
 • Cercetări arheologice în castrul alei I Batavorum milliaria de la Războieni-Cetate (jud. Alba), Apulum, Vol. 41, 2004, pp. 291-300 (cu Emilian Bota, Ligia Ruscu, Carmen Ciongradi).
 • „Tradiţia literară cu privire la abandonările teritoriale din timpul lui Hadrian”, in Călin Cosma, Adrian Rustoiu (eds.), Studia archaeologica et historica Nicolao Gudea dicata: Omagiu profesorului Nicolae Gudea la 60 de ani, Porolissum, 2001, pp. 459-464
 • „L'abandon de la Dacie romaine dans les sources littéraires (II)”, Acta Musei Napocensis, Vol. 37, No. 1, 2000, pp. 265-276
 • „Das Verteidigungssystem Dakiens in frühantoninischer Zeit”, in Nicolae Gudea (ed.), Roman Frontier Studies. Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalău, 1999, pp. 477-486.
 • „Der Kirchenhistoriker und Theologe E.Chr. Suttner”, Transylvanian Review, Vol. VIII, No. 1, 1999, pp. 67-70.
 • „Dakien in hadrianischer Zeit und die Tradition der Historia Augusta”, Acta Musei Napocensis, Vol. 36, No. 1, 1999, pp. 59-80.
 • „Ektaxis kat’ Alanon a lui Arrian şi strategia defensivă a Imperiului Roman în epoca hadrianică” / „Die Schlachtordnung gegen die Alanen des Arrian”, Ephemeris Napocensis, 6, 1996, pp. 205-259 (cu Ligia Ruscu)
 • „Reliefmedaillons und Tonmatrizen aus Dakien”, Rei Cretariae Romanae Fautores, Acta 34, Székesfehérvár 1995, pp. 121-125 (cu S.Cociş)
 • „Über die Kuchenmatrizen aus dem Heiligtum des Liber Pater von Apulum”, Ephemeris Napocensis, No. 2, 1992, pp. 125-134