Vianu Mureșan

Conf. Univ. Dr., Referent științific, Editura Eikon

Domenii de cercetare:

 • Filosofie religioasă;
 • Cultura și spiritualitatea tradițiilor monoteiste;
 • Dialog intercultural Orient-Occident

Experiență profesională:

 • Din 2014: traducător și consultant științific la editurile Eikon (București) și Școala Ardeleană (Cluj-Napoca)
 • 2010-2011: redactor la revista Transilvania Business şi Ziarul de Cluj
 • 1993-2009: Preparator, asistent, lector, conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca; ; Titular al cursurilor: Istoria filosofiei româneşti, Istoria filosofiei moderne, Istoria filosofiei contemporane, Construcţia Europei recente. Cursuri şi seminarii speciale: Fenomenologia experienţei religioase, Lucian Blaga şi gândirea românească, Mitologie românească
 • 2004-2005: lector asociat în la Facultatea de Studii Europene a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; titular al seminarului Religia în epoca globalizării

Funcţii deţinute:

 • 2004-2008: decan, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Avram Iancu”, Cluj-Napoca
 • 2000-2004: şef de catedră, specializarea Filosofie şi Antropologie, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea „Avram Iancu”, Cluj-Napoca

Educație și formare:

 • 2003: Doctorat în Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
 • 1993: Licență în Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Publicații:

Cărți
 • Autoportrete în oglinzile cărților, Eikon, București, 2016
 • Pavese, omul jignit, Eikon, București, 2015
 • Simbolul, icoana, faţa, Eikon, Cluj-Napoca, 2006
 • Altul decât Dumnezeu, Mega, Cluj-Napoca, 2005
 • Heterologie. Introducere în etica lui Lévinas, Limes, Cluj-Napoca, 2005.
 • Fundamentele filosofice ale magiei, Dacia, Cluj-Napoca, 2000
 • Lanţul Sofiei, Decalog, Satu Mare, 1997
Studii și articole
 • „Autoportret cu Hegel”, Caiete Silvane, 2014, Zalău
 • „Naivitățile prețioase ale lui Peter Russell”, Tribuna, nr. 214, 2011, Cluj-Napoca
 • „Terapeutica vieții contemplative”, Tribuna, nr. 212, 2011
 • „"Icoana" cea făcătoare de perversiuni”, Tribuna, nr. 211, 2011
 • „Povestea fără început”, Tribuna, nr. 210, 2011
 • „Fenomenologia stopului cardiac”, Tribuna, nr. 209, 2011
 • „O privire peste prag”, Tribuna, nr. 207, 2011
 • „Amanții intermitenți”, Tribuna, nr. 206, 2011
 • „O iubire sumară și câteva gloanțe rătăcite”, Tribuna, nr. 204-205, 2011
 • „Amânarea, gest cultural”, Tribuna, nr. 203, 2011
 • „Trauma fondatoare etic”, Tribuna, nr. 202, 2011
 • „Despre societatea intermediară” (pseudonym I. Francin), Tribuna, nr. 201, 2011
 • „Tristă poveste de dragoste în junglă” (I. Francin), Tribuna, nr. 200, 2011
 • „Pasiunea mortală în Penthesilea”, Tribuna, nr. 199, 2010
 • „Intenție și metodă în cercetarea lui Noica”, Tribuna, nr. 198, 2010
 • „La pas cu Husserl” (I. Francin), Tribuna, nr. 197, 2010
 • „În căutarea pietrei filosofale” (I. Francin), Tribuna, nr. 196, 2010
 • „Duhul Sfânt autor” (I. Francin), Tribuna, nr. 195, 2010
 • „Educația, măsura iubirii” (I. Francin), Tribuna, nr. 193, 2010
 • „Nihilismul odios al lui Venedikt Erofeev” (I. Francin), Tribuna, nr.192, 2010
 • „Spectrele alterității incluse” (I. Francin), Tribuna, nr. 190, 2010
 • „Platon într-o nouă ipostază” (I. Francin), Tribuna, nr. 189, 2010
 • „Nu numai virtuoz, dar și lutier - I. P. Culianu” (I. Francin), Tribuna, nr. 187-188, 2010
 • „Hrabal îngerul” (I. Francin), Tribuna, nr. 182, 2010
 • „Critica rațiunii istorice a creștinismului” (I. Francin), Tribuna, nr. 181, 2010
 • „Civilizația guguștiucilor”, Tribuna, nr.177, 2010
 • „Întoarcerea cărților la autorul lor”, Tribuna, nr. 175, 2009
 • „Destinul scris pe un fulg de zăpadă”, Tribuna, nr. 174, 2009
 • „Nastler, creatorul execrabil”, Tribuna, nr. 173, 2009
 • „Faptele de arme şi pidosnicie ale lui Maximilien Aue”, Tribuna, nr. 160, 2009
 • „Metoda urâţirii şi ridiculizării”, Tribuna, nr. 159, 2009
 • „Maeştri, instructori şi măscărici”, Tribuna, nr. 157, 2009
 • „Crimă şi erezia în lumea miniaturiştilor (Orhan Pamuk)”, Tribuna, nr. 146-147-148, 2008
 • „Existând din cochetărie”, Tribuna, nr. 141, 2008
 • „Salman Rushdie, conflictul naraţiunilor”, Tribuna, nr. 136-137, 2008
 • „Speranţa mesianică”, Tribuna, nr. 113, 2007
 • „Efectele socio-culturale ale globalizării”, Cetatea culturală, nr. 61, ianuarie, 2007, Cluj-Napoca
 • „Tăcerea de după iubiri”, Tribuna, nr. 103, 2006
 • „Cunoaşterea ca practică a puterii”, Jurnalul pentru Studiul Religiilor şi Ideologiilor, 2005
 • „Creştinismul în jocul social modern”, Tribuna, nr. 76, 2005
 • „Demonii autorului”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 799, 2005, Bucharest
 • „Vocea şi alegoriile intimităţii”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 798, 2005
 • „Ceremoniile distanţării”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 797, 2005
 • „Nescrisul din cărţi”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 796, 2005
 • „Propriul loc sub soare”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 795, 2005
 • „Între feţele noastre lumânări aprinse”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 794, 2005
 • „Terapeutica relaţiilor”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 793, 2005
 • „Mistica majorităţii”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 791, 2005
 • „Respect pentru ziua ce vine”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 790, 2005
 • „Harismele suprafeţei, mângâierea”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 789, 2005
 • „Apocalipsa inoportună”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 788, 2005
 • „Teologia neagră a înjurăturii”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 787, 2005
 • „Căderea continua”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 786, 2005
 • „A asculta de-neînţelesul”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 785, 2005
 • „Corpul expus timpului”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 784, 2005
 • „Urmele invizibilului”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 783, 2005
 • „Dorul şi internetul”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 782, 2005
 • „Suferinţă şi individuaţie”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 780/781, 2005
 • „(Im)postura supravieţuitorului”, Adevărul Literar şi Artistic, 778/779, 2005
 • „Iubirea simplă şi complicaţia”, Adevărul Literar şi Artistic, 777, 2005
 • „Privirea incestuoasă a morţii”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 776, 2005
 • „Când lucrurile dragi iau distanţă”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 773/774, 2005
 • „Se-ntâmplă ceea ce se scrie”, Adevărul Literar şi Artistic, 772, 2005
 • „Mâine, paradigma eschivei”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 771, 2005
 • „Proprietatea eului, condiţie a asumărilor”, Adevărul Literar şi Artistic, 770, 2005
 • „Impietatea faţă de lucrurile mărunte”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 769, 2005
 • „Cine gândeşte în fond?”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 768, 2005
 • „Pariul ficţiunii religioase”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 767, 2005
 • „Fenomenologia uimirii”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 766, 2005
 • „Somat de privirea celuilalt”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 765, 2005
 • „Criza culpabilităţii în modernism”, Adevărul Literar şi Artistic, nr. 764, 2005
 • „Timpul ca experienţă relaţională”, Gândire, Cultură & Societate, nr. 7, pe 2002-2003, Cluj-Napoca
 • „Polimorfismul creştinismului românesc”, Tribuna, nr. 9, 2003
 • „De la arhivă la diagramă”, Steaua, nr. 10, 2002, Cluj-Napoca
 • „Corpul şi timpul (o fenomenologie a îmbătrânirii)”, in Ioan Hetea, Dorel Man, Ioan Semeniuc, Diana Tetean (Eds.), Oameni şi idei: probleme de filologie, Risoprint, Cluj-Napoca, 2001
 • „Icoana”, Gândire, Cultură & Societate, nr. 6, pe 2000-2001
 • „Elemente de onto-teologie”, Gândire, Cultură & Societate, an. 3, nr. 5, 1999
 • „Despre unitatea magică a lumii”, Gândire, Cultură & Societate, an. 2, nr. 3/4, 1998
 • „Despre experienţa vizionară în şamanism”, Echinox, nr. 4/5/6, 1998, Cluj-Napoca
 • „Identitate şi sentiment religios”, Noesis, nr. 10/11/12, 1998
 • „Transcendenţă şi alteritate la E. Lévinas”, Gândire, Cultură & Societate, an. 1, nr. 1, 1997
 • „Creştinism şi pan-ortodoxism”, Tribuna, nr. 21/24, 1994