Adriana Cupcea

Cercetător Dr., Institutul Român pentru Cercetarea Minorităților Naționale

Domenii de cercetare:

 • Minoritățile musulmane din România;
 • Istoria și cultura spațiului Balcanic

Experiență profesională:

 • 2014-prezent: Cercetător, Institutul Român pentru Cercetarea Minorităților Naționale
 • 2013-prezent: Cercetător asociat, Universitatea de Vest, Timișoara
 • 2010-2012: Cercetător postdoctoral, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 • 2009-2011: Cercetător, Academia Română, Filiala Cluj

Educație și formare:

 • 2009: Doctorat în Istorie, Universitatea Babeș-Bolyai
 • 2005: Master în Istorie, Universitatea Babeș-Bolyai
 • 2004: Licență în Istorie, Universitatea Babeș-Bolyai

Stagii de cercetare:

 • Iulie 2011: stagiu de cercetare la British Library, London, Marea Britanie (Proiectul: An imagological dictionary of the cities in Romania reprezented in British travel literature, project number PNII 762-IDEI code 1656/2008)
 • Mai-Iunie 2011: stagiu de cercetare la Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Vienna, Austria. (proiect POSDRU /89/1.5/S/60189: Turk’s Image in the Balkans’ Didactic Literature, in the postcommunist period)
 • Februarie -Mai 2009: Stagiu de cercetare la Université Paris XII Val de Marne
 • Februarie -Mai 2007: Bursă Erasmus Socrates la Université Paris XII Val de Marne

Membru în echipe de cercetare:

 • 2014 – prezent: Coordonator al proiectului institutional: Turcii și tătarii din Dobrogea. Reconfigurarea identității și politicile statului turc în perioada post-comunistă, Institutul Pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
 • 2013 – prezent: Cercetător principal în proiectul: Moștenirea culturală și dinamicile identitare în comunitatea turco-tătară din Dobrogea (CNCSIS PN-II-RU-TE-2012-3-0077), Universitatea de Vest, Timișoara
 • 2008 - 2011: Cercetător secundar în proiectul: Un dictionar imagologic al orașelor din România reprezentate în literature de călătorie britanică (PNII 762-IDEI code 1656/2008), Academia Română, Cluj Napoca
 • 2008 - 2009: Coordonator al proiectului de cercetare: Identitate și alteritate la poporul kurd în secolele XIX-XX (CNCSIS Project, TD- 388), Universitatea Babeș-Bolyai
 • 2006 – 2008: Membru în proiectul de cercetare: Geneza Identitatilor Moderne în Europa Centrală. Regionalism, Naționalism, Europenitate (CNCSIS Project, A-1354), Universitatea Babeș-Bolyai
 • 2006 – 2008: Membru în proiectul de cercetare: Geografiile simbolice ale Europei moderne (ANCS Project, 2-CEEX-06-8-64/2006), Universitatea Babeș-Bolyai

Expoziții organizate:

 • Turcii și tătarii din Dogrogea. Amintiri, Institutul Pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, vernisaj în 9 octobrie 2014, la Muzeul Național de Istorie și Arheologie din Constanța și vernisaj în 9 decembrie 2014, la Muzeul Țăranului Român din București

Afilieri:

Publicații:

Cărți
 • A comparative view of the Ottoman’s Image in the post-communist history textbooks in Romania and Bosnia Herzegovina, Isis Pres Istanbul, 2016 (sub tipar) – cu Călin Felezeu
 • O perspectivă comparativă a imaginii otomanului în manualele de istorie din România și Bosnia Herțegovina, în perioada post-comunistă, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2013 – cu Călin Felezeu
 • Identitate şi alteritate la kurzi în secolele XIX-XX, Mega, Cluj Napoca, 2009
Lucrări editate
 • Adriana Cupcea (ed.), Turcii și tătarii din Dobrogea, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj Napoca, 2015
 • Sînziana Preda, Adriana Cupcea, Melinda Dincă, Manuela Marin (Eds.), Cultural Heritage and Identity Dynamics in the Turkish-Tatar Community from Dobruja (Romania), Editura de Vest, Timișoara, 2015.
 • Carmen Andras, Elena Butoescu, Maria Costea, Marius Crişan, Adriana Cupcea, Cornel Sigmirean (coord.), An Imagological Dictionary of the Cities in Romania Reprezented in British Travel Literature, Târgu-Mureş, Ed. Mentor, 2012
Studii
 • „Reiteration of Ethnic and Religious Identity at the Tatar Community in Dobruja (Romania), in Postcommunism”, in Rodica Colta (ed.), Populations and Euroregional Intangible Cultural Heritage. From the Deep Cultural Layer to the Alive Traditions, Editura Etnologica, 2015, pp. 88-118.
 • „Muslim Community in Dobruja (1948-1965)”, in Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Stalinization and Destalinization. Institutional Evolutions and Social Impact, Polirom, 2014, pp. 294-310 (cu Manuela Marin)
 • Turk, Tatar or Turkish-Tatar. Identity Problems in the Turkish and Tatar Communities in Dobruja, Working Papers in Romanian Minority Studies, 58, Institutul Pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj Napoca, 2014
 • „Turks' Image in the Romanian History Textbooks, in the Post-Communist Period”, Revistă, Romanian Cultural History Review Supplement of Brukenthal Acta Musei, no. 4, 2014, pp. 175-184
 • „Migrația internă a comunităților turcă și tătară din Dobrogea în perioada regimului comunist. Considerații generale”, Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica, Volume X, 2013, pp. 159-168 (cu Manuela Marin)
 • „Tatar nationalism and communism: the destiny of Fazıl Family, 1948-1989”, in Yearbook of the Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile. Between transformation and adaptation. Avatars of everyday life under the communist regime in Romania), VIII, Polirom, 2013, pp. 155-172.
 • Identity constructions in Turkish and Tatar communities from Dobrogea region, Working Papers in Romanian Minority Studies, 49, Institutul Pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj Napoca, 2013.
 • „Identity Evolutions at the Turkish and Tatar communities in Dobruja, during the communist and postcommunist periods”, in Tahsin Gemil, Delia Cornea (Eds.), Turkish Cultural Heritage in Dobrudja, Top Form, 2013, pp.337-349.
 • „The Ottoman Heritage in the Balkans”, Romanian Cultural History Review Supplement of Brukenthal Acta Musei, no. 2, 2012, pp. 121-127.
 • „The Image of the Cluj Society as Reflected in the 19th Century British Travel Accounts”, Transylvanian Review, Vol. XXI, Supplement, no. 3, 2012, pp. 297-307.
 • „History Textbooks in Romania after the fall of the communist regime”, in Sergiu Mișcoiu (ed.) Transitions and democratization in Romania. Illusions, Myths and Challenges, Efes, Cluj Napoca, 2012, pp. 62-80
 • „History Teaching in Greece”, Romanian Cultural History Review Supplement of Brukenthal Acta Musei, Vol.1, no.1, 2011, pp. 108-113
 • „The Kurds in Romania”, in Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce (Eds.), Actual Themes in Ethnological and Anthropological Research, Efes, Cluj Napoca, 2011, pp. 95-107.
 • „Balkan Didactic Literature in the Post-Communist Era”, Transylvanian Review, Vol. XIX, Supplement, no. 5, 2010, pp. 127-138
 • „Women in Afganistan in the 20th Century”, Romanian Review of Eurasian Studies, Vol. V, no. 1-2, 2009, pp. 151-163
 • „La presse kurde en Roumanie”, Romanian Review of International Studies, no. 2, pp. 63-84, 2009
 • „Kurdistan in works of the travellers in the 19th and the beginning of the 20th Centuries”, in Carmen Andras (ed.), New Directions in Travel Writing and Travel Studies, Shaker Verlag, Aachen, pp. 202-211, 2009
 • „La diaspora Kurde en Europe. Étude de cas: les Kurdes de la Roumanie”, The Romanian Review of European Governance Studies, Vol.I, no. 2, decembrie 2009, pp. 54-64.
 • „Kurds’ perception on their enemy”, Annals of the Sergiu Al. George Institute of Orientals Studies, Vol. XII-XVI, pp.116-126, 2003-2007.
 • „Subiectele istoriografiei referitoare la kurzi”, Doctoral School Yearbook. History. Civilization. Culture, Vol. II, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2006, pp.259-264