MEMBRI

  • Foto: Covor din Azerbaijan; Muzică: Fuad Ispir - Bedrine (album Süryaniler, 2007), muzică aramaică

CRISTINA CIOVÂRNACHE

Asist. Univ. Dr., Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale

Domenii de cercetare: Cultură și civilizație persană; Limba persană

Detalii

ION COPOERU

Prof. Univ. Dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare: Filosofie modernă și contemporană; Relații culturale în spațiul mediteranean

 Detalii

ȘTEFANA CRISTEA

Arheolog Dr.

Domenii de cercetare: Arheologie clasică; Religie romană; Divinități orientale în Dacia romană; Divinități egiptene în Imperiul Roman

Detalii

ANDREI CRIȘAN

Doctorand, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare: Istorie și civilizație musulmană; Sociologia comunităților musulmane din România

Detalii

ADRIANA CUPCEA

Cercetător Dr., Institutul Român pentru Cercetarea Minorităților Naționale

Domenii de cercetare: Minoritățile musulmane din România; Istoria și cultura spațiului Balcanic

Detalii

ANCA DAN

Cercetător Dr., CNRS-ENS Paris, unitatea de cercetare AOROC UMR 8546: Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident, echipa Hellénismes d’Asie et civilisations orientales

Domenii de cercetare: Istoria geografiei și a etnologiei antice și receptarea lor; Istoria și arheologia Mediteranei Orientale

Detalii

DAN DEAC

Cercetător asociat Dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare:  Egiptologie; Religie romană; Epigrafie

Detalii

ALEXANDRU DIACONESCU

Prof. Univ. Dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare: Istoria și arheologia Orientului Antic; Istoria și arheologia lumii romane; Istoria artei antice; Epigrafie greacă și latină

Detalii

DANIELA DUMBRAVĂ

Cercetător postdoctoral asociat, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Domenii de cercetare: Etnografie, istorie cartografică și morfologia frontierelor nord-asiatice (sec. XVII); Istoriografia istoriei religiilor; Istorie intelectuală (sec. XVI-XVII): elite din Țările Române în Mediterana și în Orient

Detalii

SERGIU DUR

Doctorand, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare: Conflictele în Orientul Mijlociu; Geopolitica Iranului contemporan

Detalii

CĂLIN GEORGIA

Doctorand, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare: Comunicare interculturală; Studii de securitate; Relații israelo-palestiniene

Detalii

ALINA ISAC-ALAK

Lect. Asociat Dr., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Domenii de cercetare: Studii de gen; Hermeneutică islamică; Orientari islamice contemporane; Filosofia religiei

Detalii 

ION JOSAN

Doctorand, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare: Istoria și cultura Iranului contemporan; Ideologii politice în tradițiile monoteiste; Islamul în Balcani

Detalii

MARIUS LAZĂR

Lect. Univ. Dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare: Istoria Orientului Mijlociu și a Africii de Nord în perioada medievală, modernă și contemporană; Islamologie; Relații euro-mediteraneene

Detalii

ECATERINA MAȚOI

Lect. Asociat Dr., Universitatea Națională de Apărare Carol I, București/Universitatea din Basel, Elveția

Domenii de cercetare: Istoria politică și militară a Orientului Mijlociu contemporan; Relații internaționale; Studii de securitate

Detalii

VIANU MUREȘAN

Conf. Univ. Dr., Referent științific Editura Eikon

Domenii de cercetare: Filosofie religioasă; Cultura și spiritualitatea tradițiilor monoteiste; Dialog intercultural Orient-Occident

Detalii

ANNAMÁRIA-IZABELLA PÁZSINT

Cercetător asociat Drd., Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare: Istoria socială a coloniilor greceşti din bazinul Mării Negre; Demografie antică; Epigrafie greacă; Valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural

Detalii

ALEXANDRA PLEȘA

Doctorand, Leiden University/ VU University Amsterdam

Domenii de cercetare: Artă si arhitectură islamică; Cultură și societate islamică medievală (sec. VII-XV); Arheologie islamică; Paleografie și epigrafie arabă

Detalii

DAN RUSCU

Conf. Univ. Dr., Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare: Istoria Antichităţii tîrzii; Istoria Bisericii antice; Istoria Bizanţului

Detalii

LIGIA RUSCU

Conf. Univ. Dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare: Istorie şi epigrafie greacă antică; Istoria epocii elenistice

Detalii

LAURA SITARU

Conf. Univ. dr., Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale

Domenii de cercetare: Civilizaţie arabo-islamică; Literatură arabă modernă; Literatură arabă de călătorie; Limba arabă literară (cursuri practice de limbă arabă); Istoria ideilor şi a conceptelor

Detalii

STAGIARI

IONUȚ ȘUTEA

Masterand, University of Glasgow, UK

Domenii de cercetare: Securitate și intelligence în Orientul Mijlociu contemporan; Istoria Turciei în perioada modernă și contemporană

Detalii

GABRIEL DANCI

Masterand, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de cercetare: Istoria și geopolitica Afghanistanului și a Asiei de Sud, Studii de securitate și militare

Detalii