MEMBRI

Cristina Ciovârnache
Asist. Univ. Dr., Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale
Domenii de cercetare: Cultură și civilizație persană; Limba persană (mai mult…)
Ion Copoeru
Prof. Univ. Dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai
Domenii de cercetare: Filosofie modernă și contemporană; Relații culturale în spațiul mediteranean (mai mult…)
Stefana Cristea
Arheolog Dr.
Domenii de cercetare: Arheologie clasică; Religie romană; Divinități orientale în Dacia romană; Divinități egiptene în Imperiul Roman (mai mult…)
Andrei Crișan
Doctorand, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai
Domenii de cercetare: Istorie și civilizație musulmană; Sociologia comunităților musulmane din România (mai mult…)
Adriana Cupcea
Cercetător Dr., Institutul Român pentru Cercetarea Minorităților Naționale
Domenii de cercetare: Minoritățile musulmane din România; Istoria și cultura spațiului Balcanic (mai mult…)
Anca Dan
Cercetător Dr., CNRS-ENS Paris, unitatea de cercetare AOROC UMR 8546: Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident, echipa Hellénismes d’Asie et civilisations orientales
Domenii de cercetare: Istoria geografiei și a etnologiei antice și receptarea lor; Istoria și arheologia Mediteranei Orientale (Marea Neagră, Asia Mică, Caucaz, Orientul Apropiat); Istoria conceptelor (mai mult…)
Dan Deac
Cercetător asociat Dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai
Domenii de cercetare: Egiptologie Religie romană Epigrafie latină (mai mult…)
Alexandru Diaconescu
Prof. Univ. Dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai
Domenii de cercetare: Istoria și arheologia Orientului Antic; Istoria și arheologia lumii romane; Istoria artei antice; Epigrafie greacă și latină (mai mult…)
Daniela Dumbravă
Cercetător postdoctoral asociat, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Domenii de cercetare: Geografie istorică; Etnografie, istorie cartografică și morfologia frontierelor nord-asiatice (sec. XVII); Istoria religiilor: hristologie comparată islamo-crestină; Istoriografia istoriei religiilor; Istorie intelectuală (sec. XVI-XVII): elite din Țările Române Read More
Călin Georgia
Doctorand, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai
Domenii de cercetare: Comunicare interculturală; Studii de securitate; Relații israelo-palestiniene (mai mult…)
Alina Isac-Alak
Lect. Asociat Dr., Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București
Domenii de cercetare: Studii de gen; Hermeneutică islamică; Orientari islamice contemporane; Filosofia religiei (mai mult…)
Ion Josan
Doctorand, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai
Domenii de cercetare: Istoria și cultura Iranului contemporan; Ideologii politice în tradițiile monoteiste; Islamul în Balcani (mai mult…)
Marius Lazăr
Lect. Univ. Dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai
Domenii de cercetare: Istoria Orientului Mijlociu și a Africii de Nord în perioada medievală, modernă și contemporană; Islamologie; Relații euro-mediteraneene (mai mult…)
Ecaterina Mațoi
Lect. Asociat Dr., Universitatea Națională de Apărare Carol I, București/Universitatea din Basel, Elveția
Domenii de cercetare: Istoria politică și militară a Orientului Mijlociu contemporan; Relații internaționale; Studii de securitate (mai mult…)
Vianu Mureșan
Conf. Univ. Dr., Referent științific, Editura Eikon
Domenii de cercetare: Filosofie religioasă; Cultura și spiritualitatea tradițiilor monoteiste; Dialog intercultural Orient-Occident (mai mult…)
Annamária-Izabella Pázsint
Cercetător asociat Drd., Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai
Domenii de cercetare: Istoria socială a coloniilor greceşti din bazinul Mării Negre; Demografie antică; Epigrafie greacă; Valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural (mai mult…)
Alexandra Pleșa
Doctorand, Leiden University/VU University Amsterdam)
Domenii de cercetare: Artă si arhitectură islamică; Cultură și societate islamică medievală (sec. VII-XV); Arheologie islamică; Paleografie și epigrafie arabă (mai mult…)
Dan Ruscu
Conf. Univ. Dr., Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea Babeș-Bolyai
Domenii de cercetare: Istoria Antichităţii tîrzii; Istoria Bisericii antice; Istoria Bizanţului (mai mult…)
Ligia Ruscu
Conf. Univ. Dr., Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai
Domenii de cercetare: Istorie şi epigrafie greacă antică; Istoria epocii elenistice (mai mult…)
Laura Sitaru
Conf. Univ. dr., Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale
Domenii de cercetare: Civilizaţie arabo-islamică (perioada clasică, modernă şi contemporană); Literatură arabă modernă; Literatură arabă de călătorie; Limba arabă literară (cursuri practice de limbă arabă); Istoria ideilor şi a conceptelor Read More
Sergiu Dur
Masterand, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai
Domenii de cercetare: Conflictele în Orientul Mijlociu; Geopolitica Iranului contemporan (mai mult…)
Ionuț Șutea
Student, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai
Domenii de cercetare: Securitate și intelligence în Orientul Mijlociu contemporan; Istoria Turciei în perioada modernă și contemporană (mai mult…)